Γιατί να γίνω μέλος;
Αν στις λέξεις «Κοινωνική Υπευθυνότητα» &
«Βιωσιμότητα» αναγνωρίζετε κάποιες από τις αξίες
σας, τότε η επιχείρησή σας είναι έτοιμη να
αναγνωριστεί ως Zero Waste!
Είστε επιχείρηση
εστίασης;
Είστε επιχείρηση
φιλοξενίας;
Με μικρές αλλαγές
δημιουργούνται μεγάλα
οφέλη για εσάς, τον πλανήτη
και την κοινωνία!
Ανάληψη Κοινωνικής
και Περιβαλλοντικής
ευθύνης
Μειώση κόστους
λειτουργίας
Αποτροπή
Κλιματικής Κρίσης
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Περιβαλλοντική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων
Προβολή σε ένα ευρύ δίκτυο επικοινωνίας
Λαμβάνοντας μέρος στο Zero Waste Future, θα ενισχύσετε το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα μέσα από την εξοικείωσή σας με τη βιώσιμη τεχνογνωσία, την ανάληψη της περιβαλλοντικής σας ευθύνης, αλλά και τη μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησής σας.
Πώς λειτουργεί
το ZWF Πρόγραμμα
Συγκεντρώστε βαθμούς, ακολουθώντας τα 5 απλά βήματα και γίνετε Gold,
Silver ή Bronze μέλος του ZWF, ανάλογα με τη βαθμολογία σας. Το νέο
Πρόγραμμα για Zero Waste επιχειρήσεις θα σας κάνει να δείτε τη
διαχείριση των απορριμμάτων σας με άλλη ματιά!
ΒΗΜΑ 1
Κάνετε εγγραφή
της επιχείρησης
ΒΗΜΑ 2
Ενημερωθείτε
για το πρόγραμμα
ΒΗΜΑ 3
Παρακολουθήστε
τα επιμορφωτικά
σεμινάρια
ΒΗΜΑ 4
Καταγράψτε τα
απορρίμματά σας
για τουλάχιστον έναν μήνα
ΒΗΜΑ 5
Αποκτήστε την
Διάκριση ZWF
Zero Waste Ho.Re.Ca.
Διάκριση
Η Πρόληψη και η Χωριστή Συλλογή απορριμμάτων είναι τα κλειδιά για τη
ZWF Διάκριση! Συγκεκριμένα, για να λάβει Διάκριση η επιχείρησή σας,
για 4 συνεχόμενες εβδομάδες πρέπει να πετύχει:
25%
μείωση
απορριμμάτων
Χάλκινη
Zero Waste Διάκριση
50%
μείωση
απορριμμάτων
Αργυρή
Zero Waste Διάκριση
85%
μείωση
απορριμμάτων
Χρυσή
Zero Waste Διάκριση
Τι έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα
Όταν πρόκειται για την προστασία του πλανήτη,
κάθε προσπάθεια μετράει!
134
ZWF ΜΕΛΗ
6
GOLD ZWF ΜΕΛΗ
37
SILVER ZWF ΜΕΛΗ
10
BRONZE ZWF ΜΕΛΗ
0
Συνολικοί τόνοι υλικών &
αντικειμένων που ανακυκλώθηκαν –
αξιοποιήθηκαν
0
Τόνοι ανακυκλούμενων υλικών
που έχουν ανακτηθεί
0
Τόνοι τροφίμων κουζίνας και άλλων
οργανικών υλικών που έχουν
ανακτηθεί
0
Τόνοι ογκωδών αντικειμένων
που έχουν αξιοποιηθεί
0
Αριθμός μερίδων φαγητού
που έχει διανεμηθεί δωρεάν
0%
Συνολικό Ποσοστό Ανακύκλωσης &
Αξιοποίησης στην Πηγή πριν της
Τελικής Διαχείρισης από ΟΤΑ
Οδηγός Zero Waste επιχειρήσεων
Τι είδους επιχείρηση είστε;
Τι σημαίνει Επιχείρηση Εστίασης Μηδενικών Απορριμμάτων;
Μια επιχείρηση εστίασης χαρακτηρίζεται ως «ZERO WASTE» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ εάν έχει δρομολογήσει:

α) την πρόληψη, δηλαδή τις απαραίτητες ενέργειες για τη μη δημιουργία απορριμμάτων, και την επαναχρησιμοποίηση υλικών, προϊόντων και συσκευασιών,

β) τις υποδομές Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ), δηλαδή τις υποδομές διαχωρισμού των απορριμμάτων με σκοπό την ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωσή τους και,

γ) έχει επιτύχει να μειώσει τα παραγόμενα απορρίμματά της, που οδηγούνται στον Δήμο, κατά τουλάχιστον 85% κ.β. σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο που δεν είχε εφαρμόσει καμία δράση. Εάν μία επιχείρηση εστίασης έχει δρομολογήσει τα σημεία α) και β) και στο σημείο γ) βρίσκεται σε μείωση 50- 85%, τότε μπορούμε να πούμε ότι η επιχείρηση έχει μπει σε ΠΟΡΕΙΑ «ZERO WASTE» / ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. Η στήριξη της προσπάθειας για τη μείωση των απορριμμάτων και η αύξηση της ανακύκλωσης μπορεί να έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη για την επιχείρηση, αλλά και θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον.
Γιατί μια Επιχείρηση Εστίασης να μπει σε πορεία «Zero Waste» πρακτικών;
EΠΕΙΔΗ:
 1. Υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία, με την οποία θα εναρμονιστεί η Ελλάδα μέσα στο 2021, σχετικά με την απαγόρευση πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης και τη διαχείριση απορριμμάτων. Μέσω της υιοθέτησης «Zero Waste» δράσεων η επιχείρηση θα αποκτήσει έγκαιρα την τεχνογνωσία, αποκτώντας ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (όντες οι πρώτοι που προχωρούν εθελοντικά στην προσαρμογή).
 2. Μπορεί να μειώσει το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης με την εφαρμογή «Zero Waste» πρακτικών
 3. Προστατεύει την επιχείρηση από την ανεπάρκεια πόρων και από την αστάθεια των τιμών.
 4. Η επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί οικονομικά, αλλά και να προωθήσει τις δράσεις της στους πελάτες απολαμβάνοντας καλύτερη επιχειρηματική εικόνα και φήμη.
 5. Συμβάλει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Ποια τα οφέλη μιας Επιχείρησης Εστίασης που εφαρμόζει «Zero Waste» πρακτικές για την ίδια;
 1. Μείωση κόστους λειτουργίας από την εξοικονόμηση και βελτιστοποίηση: α) των προμηθειών, της αποθήκευσης, της χρήσης ενέργειας και νερού, β) των επιλογών του μενού προς τους πελάτες, γ) την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, δ) τη διαχείριση των απορριμμάτων.
 2. Μείωση Δημοτικών Τελών όταν εφαρμοσθεί το «ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΑΩ».
 3. Προβολή των Επιχειρήσεων που ασκούν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον με στόχο την προσέλκυση ολοένα και αυξανόμενου περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένου κοινού. Σύμφωνα με τη Katie Young, για το «GlobalWebIndex» 61% των καταναλωτών θα τις επέλεγαν . (Young,2018) https://blog.globalwebindex.com/chart-of-the-week/green-consumerism/
 4. Προσέλκυση Χρηματοδοτικών Πόρων και Διαφήμισης, όπως το πρόγραμμα Future Loading: www.bodossaki.gr/futureloading
 5. Εναρμόνιση Επιχείρησης με Νομοθετικές Υποχρεώσεις πριν από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου με κατάλληλη στήριξη και προετοιμασία μέσω των πόρων του προγράμματος.
 6. Συνδυασμός Μηδενικών Απορριμμάτων με άλλες δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)
 7. Προώθηση καλών πρακτικών του κλάδου μέσω ετήσιων διαγωνισμών για επιχειρήσεις εστίασης, ιστοσελίδων κτλ.
Ποια τα οφέλη για την κοινωνία όταν μια Επιχείρηση Εστίασης εφαρμόζει «Zero Waste» πρακτικές;
 • Μείωση του όγκου των απορριμμάτων.
 • Συμβολή στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης.
 • Μείωση επικίνδυνων ουσιών και προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
 • Αποφυγή εξάντλησης των φυσικών πόρων του πλανήτη.
 • Αύξηση του χρόνου ζωής των χώρων ταφής.
 • Αύξηση κοινωνικής συνοχής. Μείωση του κόστους για τους δημότες με την εφαρμογή του κοστολόγηση των δημοτικών τελών.
 • Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων για τον Δήμο. Με τη μείωση παραγωγής αποβλήτων παράλληλα μειώνονται και το συνολικό κόστος καθαριότητας (π.χ. λιγότερα δρομολόγια για τη συλλογή, λιγότερες εργατοώρες κ.α.).
 • Αύξηση πράσινης εργασίας και επιχειρηματικότητας
Τι σημαίνει Επιχείρηση Φιλοξενίας Μηδενικών Απορριμμάτων;
Μια επιχείρηση φιλοξενίας χαρακτηρίζεται ως «ZERO WASTE» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ εάν έχει δρομολογήσει τα παρακάτω:

α) την πρόληψη, δηλαδή τις απαραίτητες ενέργειες για τη μη δημιουργία απορριμμάτων, και την επαναχρησιμοποίηση υλικών, προϊόντων και συσκευασιών

β) τις υποδομές Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ), δηλαδή τις υποδομές διαχωρισμού των απορριμμάτων με σκοπό την ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωσή τους και

γ) έχει επιτύχει να μειώσει τα παραγόμενα απορρίμματά της, που οδηγούνται στον Δήμο, κατά τουλάχιστον 85% κ.β. σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο που δεν είχε εφαρμόσει καμία δράση. Εάν μία επιχείρηση φιλοξενίας έχει δρομολογήσει τα σημεία α) και β) και στο σημείο γ) βρίσκεται σε μείωση 50- 85%, τότε μπορούμε να πούμε ότι η επιχείρηση έχει μπει σε ΠΟΡΕΙΑ «ZERO WASTE» / ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.

Η στήριξη της προσπάθειας για τη μείωση των απορριμμάτων και η αύξηση της ανακύκλωσης μπορεί να έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη για την επιχείρηση, αλλά και θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον.
Γιατί μια Ξενοδοχειακή Επιχείρηση να μπει σε πορεία «Zero Waste» πρακτικών;
EΠΕΙΔΗ:
 1. Υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία, με την οποία θα εναρμονιστεί η Ελλάδα μέσα στο 2021, σχετικά με την απαγόρευση πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης και τη διαχείριση απορριμμάτων. Μέσω της υιοθέτησης «Zero Waste» δράσεων η επιχείρηση θα αποκτήσει έγκαιρα την τεχνογνωσία, αποκτώντας ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (όντες οι πρώτοι που προχωρούν εθελοντικά στην προσαρμογή).
 2. Μπορεί να μειώσει το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης με την εφαρμογή «Zero Waste» πρακτικών.
 3. Προστατεύει την επιχείρηση από την ανεπάρκεια πόρων και από την αστάθεια των τιμών.
 4. Η επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί οικονομικά, αλλά και να προωθήσει τις δράσεις της στους πελάτες απολαμβάνοντας καλύτερη επιχειρηματική εικόνα και φήμη.
 5. Συμβάλει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Ποια τα οφέλη μιας Ξενοδοχειακής Επιχείρησης που εφαρμόζει «Zero Waste» πρακτικές;
 1. Μείωση κόστους λειτουργίας από την εξοικονόμηση και βελτιστοποίηση: α) των προμηθειών, της αποθήκευσης, της χρήσης ενέργειας και νερού, β) των επιλογών του μενού προς τους πελάτες (αν έχει κουζίνα ή pool bar), γ) την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, δ) τη διαχείριση των απορριμμάτων.
 2. Μείωση Δημοτικών Τελών όταν εφαρμοσθεί το «ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΑΩ».
 3. Προβολή των Επιχειρήσεων που ασκούν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον με στόχο την προσέλκυση ολοένα και αυξανόμενου περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένου κοινού. Σύμφωνα με τη Katie Young, σε μία έρευνα του 2018, 61% των καταναλωτών θα τις επέλεγαν. https://blog.globalwebindex.com/chart-of-theweek/green-consumerism/
 4. Προσέλκυση Χρηματοδοτικών Πόρων και Διαφήμισης, όπως το πρόγραμμα Future Loading: http://www.bodossaki.gr/futureloading/
 5. Εναρμόνιση Επιχείρησης με Νομοθετικές Υποχρεώσεις πριν από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου με κατάλληλη στήριξη και προετοιμασία μέσω των πόρων του προγράμματος.
 6. Συνδυασμός Μηδενικών Απορριμμάτων με άλλες δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)
 7. Προώθηση καλών πρακτικών του κλάδου μέσω ετήσιων διαγωνισμών για επιχειρήσεις εστίασης, ιστοσελίδων κτλ.
Ποια τα οφέλη για την κοινωνία όταν μια Επιχείρηση Φιλοξενίας εφαρμόζει «Zero Waste» πρακτικές;
 • Πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.
 • Μείωση του όγκου των απορριμμάτων.
 • Συμβολή στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης.
 • Μείωση επικίνδυνων ουσιών και προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
 • Αποφυγή εξάντλησης των φυσικών πόρων του πλανήτη.
 • Αύξηση του χρόνου ζωής των χώρων ταφής
 • Μείωση του κόστους για τους δημότες με την εφαρμογή του κοστολόγηση των δημοτικών τελών.
 • Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων για τον Δήμο. Με την μείωση παραγωγής αποβλήτων παράλληλα μειώνονται και τα κόστη καθαριότητας (π.χ. λιγότερα δρομολόγια για τη συλλογή, λιγότερες εργατοώρες κ.α.).
 • Αύξηση κοινωνικής συνοχής.
 • Αύξηση πράσινης εργασίας και επιχειρηματικότητας.
Εγγραφείτε, για να επωφεληθείτε
κι εσείς μαζί με το περιβάλλον!
Χτίζουμε ένα βιώσιμο αύριο,
λαμβάνοντας δράση σήμερα!
ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ