Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

1) Ποιους αφορά η Zero Waste πλατφόρμα;

Η πλατφόρμα αφορά κυρίως τις επιχειρήσεις Ho.Re.Ca. (Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 250 εργαζόμενους), οι οποίες επιθυμούν να βρεθούν στο δρόμο για τα μηδενικά απόβλητα. Μέσω της συμμετοχής τους, με διαδραστικό τρόπο, οι επιχειρήσεις θα υποστηριχτούν τεχνικά και συμβουλευτικά, με σκοπό τη μείωση των αποβλήτων τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

2) Είμαι απλός πολίτης/καταναλωτής/πελάτης, με αφορά η πλατφόρμα;

Η πλατφόρμα αφορά φυσικά τις επιχειρήσεις Ho.Re.Ca., αλλά έχει ενδιαφέρον και για τους πελάτες των Ho.Re.Ca.. Στην πλατφόρμα υπάρχουν πληροφορίες και ιδέες για την εφαρμογή ενεργειών zero waste, που μπορούν να εφαρμοσθούν όχι μόνο από τις επιχειρήσεις, αλλά και από τους πελάτες τους. Επίσης, στην πλατφόρμα οι πολίτες – καταναλωτές μπορούν να βρίσκουν στην περιοχή τους τις επιχειρήσεις φιλοξενίας και εστίασης, που έχουν επιτύχει Διακρίσεις Zero Waste και να τις επιβραβεύουν με το να γίνονται πελάτες τους.

3) Χρειάζεται να δημιουργήσω κάποιο λογαριασμό;

Οι επιχειρήσεις Ho.Re.Ca. που επιθυμούν να προβληθούν από την Πλατφόρμα και να πάρουν κάποια Διάκριση Zero Waste Ho.Re.Ca., πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό και να γίνουν μέλη, ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν εδώ. Ο λογαριασμός μπορεί να δημιουργηθεί είτε από τον ιδιοκτήτη, είτε από κάποιον υπεύθυνο της επιχείρησης. Το προφίλ λογαριασμού αυτό που θα δημιουργήσετε θα σας ακολουθεί σε όλη την πορεία σας προς το δρόμο των μηδενικών αποβλήτων! Οι πολίτες/καταναλωτές δεν μπορούν να συμμετέχουν στην πλατφόρμα μέσω εγγραφής, καθώς αυτή αφορά επιχειρήσεις Ho.Re.Ca.

4) Τι είναι η Διάκριση Zero Waste Ho.Re.Ca;

Η Διάκριση Zero Waste Ho.Re.Ca. είναι μία διεθνώς καινοτόμα Διάκριση, που μπορεί να απονεμηθεί σε επιχειρήσεις Ho.Re.Ca., που θα πληρoύν συγκεκριμένα κριτήρια και θα επιτύχει μετρήσιμους ποσοτικούς στόχους μείωσης αποβλήτων. Προβλέπονται τρεις κλιμακούμενες Διακρίσεις, που είναι η Χάλκινη, η Αργυρή και η Χρυσή Διάκριση Zero Waste Ho.Re.Ca., ανάλογα τα κριτήρια επίτευξης. Απονέμεται για ένα χρόνο από την Πλατφόρμα, αφού επαληθευτεί η επίτευξη των κριτηρίων. Για να ενημερωθείτε για τις διαδικασίες απονομής μιας Διάκρισης Zero Waste Ho.Re.Ca. πατήστε εδώ.

5) Γιατί να πάρει η επιχείρησή μου κάποια Διάκριση Zero Waste Ho.Re.Ca;

Θα είναι σημαντικό πλεονέκτημα για μία επιχείρηση Ho.Re.Ca. να πάρει κάποια Διάκριση Zero Waste Ho.Re.Ca.. Σημαίνει ότι η επιχείρηση εφαρμόζει καλές πρακτικές για πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση και έχει μπει οριστικά στο δρόμο της βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων του με στόχο τα Μηδενικά Απόβλητα (Zero Waste). Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης, της Πλαστικής Ρύπανσης, στην εφαρμογή περιβαλλοντικά ορθών λύσεων στη διαχείριση αποβλήτων και ταυτόχρονα αποτελεί το παράδειγμα για μίμηση. Μία επιχείρηση Ho.Re.Ca. μπορεί να είναι σίγουρη ότι οι πελάτες της θα εκτιμούν όλο και περισσότερο την πορεία της προς το Zero Waste.

6) Τι πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρησή μου για να πάρει μία Διάκριση Zero Waste Ho.Re.Ca;

Εάν είστε επιχείρηση Ho.Re.Ca. και επιθυμείτε να σας απονεμηθεί μία Διάκριση Zero Waste Ho.Re.Ca., τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε παρουσιάζονται αναλυτικά εδώ.

7) Με τη συμμετοχή της επιχείρησής μου στην πλατφόρμα θα έχω κάποια οφέλη ή προνόμια;

Με τη συμμετοχή μιας επιχείρησης στην πλατφόρμα Zero Waste Future ουσιαστικά αποδέχεστε το όραμα για επιχειρήσεις με μηδενικά απόβλητα. Μέσω της συμμετοχής στο έργο θα έχετε υποστήριξη, συμβουλευτική και πολλά οφέλη, όπως:

  • Ενημέρωση για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στον τομέα των Ho.Re.Ca. και τις νομοθετικές σας υποχρεώσεις,
  • Επιμόρφωση για θέματα πρόληψης, ανακύκλωσης, και zero waste πρακτικών
  • Εκπαίδευση σε απλοποιημένες διαδικασίες χρήσης εξοπλισμού και καταγραφής ανακτώμενων υλικών,
  • Συνεχή δυνατότητα συμβουλευτικής για τα θέματα Zero Waste για την απονομή της Διάκρισης Zero Waste,
  • Δυνατότητα απονομής Διάκρισης Zero Waste, βάσει επαλήθευσης της επίδοσης της επιχείρησής σας,
  • Ορατή προβολή στην πλατφόρμα του πόσο Zero Waste είστε, από όλους τους επισκέπτες της, και προτροπή να σας επισκεφθούν,
  • Εάν πάρετε και κάποια Διάκριση Zero Waste, είναι βέβαιο, ότι θα έχετε μειώσει και το κόστος λειτουργίας για την επιχείρησή σας.

8) Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της επιχείρησής μου συμμετέχοντας στην πλατφόρμα;

Εφόσον έχετε αποφασίσει να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα Zero Waste Future, ό,τι και αν κάνετε σίγουρα δε το βλέπετε σαν υποχρέωση! Ωστόσο υπάρχουν και κάποια διαδικαστικά στάδια που χρειάζονται τη συμβολή σας! Εκτός της εφαρμογής, στο μέτρο του δυνατού, όσων ακολουθούν της ενημέρωσης και της επιμόρφωσης, θα χρειαστεί να εισάγετε στην πλατφόρμα, σε εβδομαδιαία βάση, τα στοιχεία από ζυγίσεις – εκτιμήσεις των διαφόρων ρευμάτων απορριμμάτων σας ή ανακτούμενων υλικών. Αυτό θα βοηθήσει, τόσο εσάς να έχετε καλύτερη εικόνα και να βελτιώνεστε συνεχώς, όσο και στο τελικό στάδιο της απονομής κατάλληλης Διάκρισης Zero Waste στην επιχείρηση. Τα δεδομένα αυτά θα βρίσκονται διαθέσιμα και σε πραγματικό χρόνο στην καρτέλα σας στην πλατφόρμα και θα είναι ορατά μόνο από εσάς και τον διαχειριστή της πλατφόρμας.

9) Υπάρχει κάποια χρηματική επιβάρυνση της επιχείρησής μου από την συμμετοχή στην πλατφόρμα;

Για τις επιχειρήσεις Ho.Re.Ca. δεν υπάρχει κανένα απολύτως κόστος ή οικονομική δέσμευση σχετικά με τη συμμετοχή της επιχείρησης στο Πρόγραμμα Zero Waste Future. Η μόνη δέσμευση είναι η αποδοχή του οράματος προς τα μηδενικά απόβλητα και η έμπρακτη διάθεσή σας για zero waste πορεία!

10) Χρειάζομαι επιπλέον πληροφορίες, με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω;

Η ομάδα της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, που διαχειρίζεται την πλατφόρμα, είναι πάντα στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το zero waste! Συμπληρώστε την φόρμα με τα ερωτήματά σας εδώ και θα σας απαντήσουμε.