Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις

H Zero Waste Future είναι μια κοινωνική πλατφόρμα που στοχεύει στην ένταξη ολοένα και περισσότερων επιχειρήσεων στην κυκλική οικονομία μέσω του Προγράμματος Zero Waste Future και την υιοθέτηση βιώσιμων δράσεων και πρακτικών αειφορίας (εφεξής η «Πλατφόρμα»), δημιουργία της ελληνικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, με έδρα στην Αθήνα, στην οδό Μάρνης αρ. 34, 10432 Αττική (εφεξής η « Εταιρεία»), σε συνεργασία με την Coca-Cola. Προτού περιηγηθείτε στην Πλατφόρμα, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι ισχύουν ειδικά για τη χρήση της Πλατφόρμας που βρίσκεται στη διεύθυνση www.zerowastefuture.gr. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, διότι η περαιτέρω χρήση και περιήγησή σας στην ανωτέρω Πλατφόρμα www.zerowastefuture.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συμφωνία σας με αυτούς.

Όροι

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της σύμφωνα με τις ανάγκες της. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές στους όρους λειτουργίας της Πλατφόρμας.

Παρεχόμενες πληροφορίες

Η Εταιρεία δεσμεύεται για την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην Πλατφόρμα και την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχει η Πλατφόρμα, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία διέφυγαν της προσοχής ή προέκυψαν ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών στη λειτουργία της Πλατφόρμας για λόγους που εκφεύγουν του ελέγχου της Εταιρείας.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο δικτυακός τόπος είναι ο επίσημος δικτυακός τόπος του προγράμματος Zero Waste Future. Όλο το περιεχόμενο της Πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, μεθοδολογίας απονομής Διακρίσεων και ελέγχου, υπηρεσιών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, λήψη, επεξεργασία, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγων έργων ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου των ιστοσελίδων. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, επικοινωνία, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των προαναφερθέντων πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή/και την Πλατφόρμα ή/και τρίτους συμβεβλημένους με αυτήν καθώς τις υπηρεσίες τους αποτελούν αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας ή/και της Πλατφόρμας ή/και των ανωτέρω τρίτων και προστατεύονται από την ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία περί σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και θεμιτού ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και η έκθεσή τους στην Πλατφόρμα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται σε καμία περίπτωση ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οιουδήποτε τύπου ζημία τυχόν υποστεί χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου www.zerowastefuture.gr ή και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου, ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών, ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν, ή/και υπηρεσίες, ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι που βρίσκονται στον δικτυακό της τόπο. Προβλήματα ή/και ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη χρήση δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι του παρόντος δικτυακού τόπου βαραίνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των πρώτων.

Υποχρεώσεις του χρήστη

Οι χρήστες του δικτυακού τόπου αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν αυτόν για να αποστείλουν, να δημοσιεύσουν, να στείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να διαδώσουν Περιεχόμενα που είναι παράνομα, επιβλαβή, απειλητικά, προσβλητικά, ενοχλητικά, δυσφημιστικά, συκοφαντικά, χυδαία, άσεμνα, δυσφημιστικά, παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή άλλου, δείχνουν εμπάθεια ή εκφράζουν φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις ή που μπορούν να βλάψουν τους ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο. Τέτοια περιεχόμενα δεν επιτρέπεται να διαδίδονται βάσει του νόμου ή των συμβατικών ή διοικητικών σχέσεων (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτώνται ή αποκαλύπτονται στο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων ή υπόκεινται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας). Δεν επιτρέπεται η διάδοση περιεχομένου που παραβιάζει δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ιών λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλου κώδικα, αρχείου ή προγράμματος που έχει σχεδιαστεί για να διακόψει, να βλάψει, να καταστρέψει ή να εμποδίσει τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού, εκούσια ή ακούσια κατά παράβαση της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και διατάξεων, περιεχομένου που μπορεί να παρενοχλήσει τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο και οποιουδήποτε περιεχομένου που χρησιμοποιείται για τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων του χρήστη.

Απόρρητο των πληροφοριών

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/επισκέπτη είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να χρησιμοποιούνται στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών. Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει δεδομένα και πληροφορίες που έχει λάβει μέσω email από τους χρήστες της Πλατφόρμας ως συνέχεια της επιλογής «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος», εκτός εάν έχουν παράσχει γραπτή εξουσιοδότηση ή εάν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση οποιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής. Σε περίπτωση που η Εταιρεία χρησιμοποιήσει τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, θα πρέπει να διασφαλίζει το απόρρητο. Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε δεδομένα που τηρούνται για εσάς, καθώς και τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που είστε σε θέση να διαπιστώσετε την ύπαρξη σφάλματος. Για την ασφάλειά σας, θα πρέπει επίσης να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και ιδιωτικές και να μην προβαίνετε στην αποκάλυψή τους σε τρίτους.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τον Ν 4624/2019, κάθε ειδική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σε ορισμένες περιπτώσεις, τον ελληνικό νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006) και τις αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΑΠΔΠΧ). Κατά την πλοήγηση στην Πλατφόρμα και σε συνέχεια της επιλογής «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος», ζητείται από τους ενδιαφερόμενους χρήστες να δηλώσουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, η οποία προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από την Εταιρεία και για τους σκοπούς της Πλατφόρμας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από τρίτους υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει. Η Πλατφόρμα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και διατηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε μια υπηρεσία της Πλατφόρμας. Η πλατφόρμα δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα από ανηλίκους. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στην Πλατφόρμα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτήν ή τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών της Πλατφόρμας (νομική βάση). Τα δεδομένα που τηρούνται στο αρχείο μπορούν να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και λοιπές διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Κάθε χρήστης/επισκέπτης του ιστότοπου www.zerowastefuture.gr διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει της ισχύουσας κάθε φορά σχετικής νομοθεσίας.

Ζητούμενες πληροφορίες - Προσωπικά στοιχεία:

Κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην Πλατφόρμα χωρίς να παράσχει προσωπικά στοιχεία. Θα χρειαστούμε προσωπικά στοιχεία μόνο εάν επιλέξετε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την ένταξη στο Πρόγραμμα Zero Waste Future, καταχωρώντας το ονοματεπώνυμό σας και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Σε αυτό το στάδιο, θα σας αποσταλεί email, μέσω του οποίου θα σας ζητηθεί να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή σας, εφόσον συμφωνείτε.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Zero Waste Future

Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις Εστίασης και Φιλοξενίας (Hotel Restaurant Café – Ho.Re.Ca.) που διαθέτουν και τους αντίστοιχους Κ.Α.Δ.

Κάθε επιχείρηση Εστίασης και Φιλοξενίας έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Zero Waste Future, εφόσον απασχολεί μέχρι και 250 εργαζόμενους.

Επιπλέον, στην περίπτωση επιχειρήσεων εστίασης και φιλοξενίας, που ανήκουν σε αλυσίδες, συμπεριλαμβανομένου και της δικαιοχρησίας (franchise), τίθεται ένας περιορισμός, σχετικά με το ετήσιο ποσοστό συμμετεχόντων, το οποίο ανέρχεται στο 20% του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων της αλυσίδας με χρονολογική προτεραιότητα εγγραφής. Αυτός ο όρος θα ελέγχεται από το διαχειριστή της Πλατφόρμας.

Κατά την εγγραφή στην Πλατφόρμα, στο Πρόγραμμα Zero Waste Future, κάθε επιχείρηση αυτόματα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους σχετικούς όρους που διατυπώνονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Μηχανισμός Διάκρισης

To Πρόγραμμα Zero Waste Future, δίνει τη δυνατότητα διεκδίκησης Zero Waste Διάκρισης (Χρυσή, Αργυρή ή Χάλκινη), εφόσον η επιχείρηση πληροί συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που είναι προσβάσιμα στην επιχείρηση εφόσον συμμετέχει στην πλατφόρμα.

Οι Zero Waste Διακρίσεις (Χρυσή, Αργυρή ή Χάλκινη), απονέμονται έπειτα από συνεδρίαση/εις της Επιτροπής Απονομής Διακρίσεων. Οι συνεδριάσεις τις Επιτροπής Απονομής Διακρίσεων θα λαμβάνουν χώρα όποτε κρίνει ο Διαχειριστής της Πλατφόρμας ότι υπάρχει επαρκής αριθμός επιχειρήσεων που έχουν αιτηθεί Διάκριση.

Η Επιτροπή Απονομής Διακρίσεων συστάθηκε με ευθύνη του Διαχειριστή της Πλατφόρμας και αποτελείται από εκπροσώπους σχετικών με το Zero Waste: Υπουργείων, Οργανισμών, Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητηρίων και Εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών. Η Επιτροπή Απονομής Διακρίσεων είναι ανοικτή και σε άλλους εκπροσώπους των ανωτέρω κατηγοριών.

Ο Διαχειριστής της Πλατφόρμας επαληθεύει τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί από κάθε αιτούσα επιχείρηση και προτείνει προς Διάκριση και είδος της (Χρυσή, Αργυρή, Χάλκινη) την εκάστοτε επιχείρηση. Κατόπιν η Επιτροπή Απονομής Διακρίσεων, συνεδριάζει και με απλή πλειοψηφία (50% +1) των παρόντων μελών της επιτροπής κατά τη συνεδρίαση, απονέμει τη Διάκριση. Κάθε μέλος, συμμετέχοντας στην Επιτροπή Απονομής Διακρίσεων, έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Ο Διαχειριστής της πλατφόρμας δε συμμετέχει στην ψηφοφορία.

Τα ονόματα των επιχειρήσεων που έλαβαν Διάκριση θα ανακοινωθούν με προσωπική ενημέρωση με τρόπο που θα επιλέξει ο Διαχειριστής (τηλέφωνο, ηλεκτρονική αλληλογραφία, ταχυδρομικά, μέσω κοινωνικών δικτύων, κ.α.).

Πλέον της απονομής Διάκρισης, υπάρχει και η απονομή οικονομικών επάθλων, η οποία περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο.

Διαγωνισμός Απονομής οικονομικών επάθλων

Ο διαγωνισμός Απονομής οικονομικών επάθλων διοργανώνεται με ευθύνη του Διαχειριστή της Πλατφόρμας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσες επιχειρήσεις πληρούν ταυτόχρονα τα εξής 3 κριτήρια:

  1. συμμετέχουν στην Πλατφόρμα
  2. έχουν λάβει Διάκριση (Χρυσή, Αργυρή ή Χάλκινη)
  3. έχουν επιδείξει εξαιρετική επίδοση σε ένα Zero Waste τομέα ανεξαρτήτου είδους διάκρισης που έλαβαν (Χρυσή, Αργυρή ή Χάλκινη)

Ως εξαιρετική επίδοση λογίζεται η υλοποίηση καινοτόμων ενεργειών ή/και η υλοποίηση υπό δύσκολες συνθήκες (απομακρυσμένη περιοχή, έλλειψη πρόσβασης σε δίκτυα ανακύκλωσης, κομποστοποίησης & εναλλακτικής διαχείρισης) ενεργειών, σχετικά με: α) Πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, β) Ανακύκλωση υλικών, γ) Κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων, δ) Διαχείριση Ογκωδών υλικών και δ) Upcycling (δημιουργική ανακύκλωση/αναβάθμιση) υλικών και αντικειμένων.

Οι συμμετοχές στο διαγωνισμό γίνονται αυτόματα υποψήφιοι για να πάρουν κάποιο από τα οικονομικά έπαθλα, με το που πληρούνται τα ανωτέρω τρία (3) κριτήρια και μέχρι την εκάστοτε συνεδρίαση της Επιτροπής Απονομής Διακρίσεων. Κάθε συμμετέχων μπορεί να διεκδικήσει μόνο ένα οικονομικό έπαθλο. Παρέχεται το δικαίωμα στον κάθε συμμετέχοντα να αιτιολογήσει το λόγο που δικαιούται να του απονεμηθεί το οικονομικό έπαθλο, πλέον της Διάκρισης που έχει λάβει.

Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν με προσωπική ενημέρωση με τρόπο που θα επιλέξει ο Διαχειριστής (τηλέφωνο, ηλεκτρονική αλληλογραφία, ταχυδρομικά, μέσω κοινωνικών δικτύων, κ.ά.).
Τα χρηματικά έπαθλα του Διαγωνισμού (στο εξής τα «Χρηματικά Έπαθλα» ή «Δώρα»), θα μεταφερθούν με τραπεζικό έμβασμα από το Διαχειριστή σε τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης καθενός των νικητών, κατά τα προβλεπόμενα της κατωτέρω παραγράφου.

Ειδοποίηση νικητή, κατακύρωση και απόδοση οικονομικού επάθλου

Α) Όλοι οι νικητές θα ειδοποιηθούν από το Διαχειριστή για την ανάδειξή τους και τη διαδικασία παραλαβής του χρηματικού επάθλου, με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής. Ο Διαχειριστής δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται να επιβεβαιώσει τηλεφωνικά την παραλαβή του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος από κάθε νικητή.

Β) Κάθε νικητής (επιχείρηση) θα πρέπει να διαθέτει εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό σε τράπεζα της Ελλάδος στο όνομά του είτε ως κύριος δικαιούχος είτε ως συνδικαιούχος και να προσκομίσει σχετικό αποδεικτικό έγγραφο (το «Αποδεικτικό Λογαριασμού») στο Διαχειριστή (Μάρνη 34, ΤΚ. 10432, Αθήνα) εντός ενός (1) μηνός από την ενημέρωσή του.

Γ) Επιπλέον με το ηλεκτρονικό μήνυμα του σημείου Α ανωτέρω, θα αποσταλεί σε κάθε νικητή από το Διαχειριστή έντυπο το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και αποσταλεί σ’ αυτόν, ώστε να είναι εφικτή η κατάθεση του χρηματικού επάθλου στον τραπεζικό λογαριασμό του. Τυχόν έξοδα που θα προκύψουν (από την τράπεζα του κάθε νικητή) μέσω της διαδικασίας κατάθεσης του χρηματικού επάθλου στον λογαριασμό του νικητή, επιβαρύνουν το Διαχειριστή.

Δ) Εάν δεν καταστεί εφικτή η ειδοποίηση οποιουδήποτε νικητή από το Διαχειριστή, εντός της προθεσμίας του σημείου (Β) του παρόντα όρου ή εάν οποιοσδήποτε νικητής δεν προσκομίσει στο Διαχειριστή το αποδεικτικό «Αποδεικτικό Λογαριασμού» του που αναφέρονται στην παράγραφο (Β) του παρόντα όρου, εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο αυτή προθεσμίας, ή διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη επειδή δεν συντρέχουν οι ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στο διαγωνισμό ή διαπιστωθεί ότι δεν έχει δηλώσει τα ορθά στοιχεία του στη φόρμα συμμετοχής με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ταυτοποιηθεί ως συμμετέχων, τότε χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωση διεκδίκησης του αντίστοιχου οικονομικού επάθλου, το οποίο απόλλυται οριστικά για αυτόν και θα αποδοθεί στον επόμενο κατά σειρά προτεραιότητας/ ανάδειξης από την Επιτροπή Απονομής Διακρίσεων, νικητή. Εάν επισυμβεί οποιαδήποτε των παραπάνω περιπτώσεων ως προς τον αναπληρωματικό νικητή, στη θέση του θα υπεισέλθει ο δεύτερος επιλαχών κ.ο.κ. Η ενημέρωση των επιλαχόντων θα γίνει από το Διαχειριστή κατά σειρά προτεραιότητας κατά τον ίδιο τρόπο με τον αρχικό νικητή. Σε περίπτωση που δεν κατακυρωθεί ή δεν αποδεχθεί το χρηματικό έπαθλο εντός της τασσομένης προθεσμίας ούτε και ο τελευταίος επιλαχών, ο Διαχειριστής απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές (αρχικό και επιλαχόντες) και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει ή να μη διαθέσει το έπαθλο κατά τη διακριτική του ευχέρεια, δεδομένου ότι θα έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις του απέναντι στους αρχικούς νικητές και τους επιλαχόντες.

Ε) Οι νικητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αναγραφή και αποστολή των στοιχείων τους προς το Διαχειριστή. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αναγραφή και αποστολή των στοιχείων του νικητή, παρέχει το δικαίωμα στο Διαχειριστή να τον αποκλείσει από το διαγωνισμό, εκτός αν άλλως ορίζεται στους παρόντες Όρους.

ΣΤ) Κατόπιν της παράδοσης του επάθλου, ο Διαχειριστής απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη και υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και των νικητών, οι δε νικητές του παρόντος Διαγωνισμού ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση διατηρούν έναντι του Διαχειριστή, οικονομικής ή άλλης φύσεως, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού.

Αποκλεισμός νικητή

Κάθε νικητής μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και σε αυτό της απόδοσης του επάθλου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή παραβιάσει ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,

– λόγω κωλύματός του, δυνάμει των παρόντων Όρων,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία του Διαχειριστή με το νικητή, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρουσιασθεί για να παραλάβει το έπαθλό του ή δεν προσκομίσει στα γραφεία του Διαχειριστή τα αιτούμενα για την παραλαβή του έγγραφα και στοιχεία εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους ή παρουσιασθεί εκπρόθεσμα για την παραλαβή του χρηματικού επάθλου ή προσκομίσει εκπρόθεσμα τα ως άνω στοιχεία.

– λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία.

Επίσης, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν με την συμμετοχή τους τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στο Διαχειριστή για την προβολή των Διακρίσεων και των οικονομικών επάθλων μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. O Διαχειριστής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τα ονόματα νικητών, τις φωτογραφίες/απαντήσεις της συμμετοχής των συμμετεχόντων, τις φωτογραφίες αυτών, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διαχειριστή της Πλατφόρμας.

O Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απολύτως ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση του, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, με άλλα παρεμφερή ή ίσης αξίας αυτών, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες που διατηρεί. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα.

Cookies

Η Πλατφόρμα χρησιμοποιεί cookies για μια άνετη εμπειρία πλοήγησης. Τα cookies ή τα αλφαριθμητικά αναγνωριστικά (session cookies) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να ανιχνεύσουν ότι εισέρχεστε στον ιστότοπο, ώστε να μην ζητείται ο κωδικός πρόσβασής σας σε σελίδες που περιλαμβάνουν ανταλλαγή δεδομένων. Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Web έχει ρυθμιστεί να απορρίπτει τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος». Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε εύκολα να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση.

Αλληλογραφία

Κατά την καταχώριση του email σας μέσω της επιλογής «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος», η Πλατφόρμα θα σας ζητηθεί να δώσετε πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν για την διαδικασία αξιολόγησης σας. Η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων μας κατά την εγγραφή σημαίνει ότι αποδέχεστε να λαμβάνετε την αλληλογραφία μας στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε. Μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα αλληλογραφίας μας ανά πάσα στιγμή. Ο λογαριασμός του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου δεν θα χρησιμοποιηθεί από τρίτους.

Εφαρμοστέο δίκαιο / Διαιτησία / Διαφωνίες

Χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα, συμφωνείτε ότι αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις, η χρήση του ιστοτόπου από εσάς και οποιαδήποτε διαφωνία οποιουδήποτε είδους που μπορεί να προκύψει μεταξύ εσάς και της Εταιρείας θα διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.

Εάν προκύψει μια διαφωνία μεταξύ εσάς και της Εταιρείας, στόχος μας είναι να σας παρέχουμε ένα ουδέτερο και οικονομικά αποδοτικό μέσο για την γρήγορη επίλυση της διαφοράς. Για το σκοπό αυτό, συμφωνείτε να επικοινωνήσετε πρώτα με την υποστήριξη πελατών της Εταιρείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή αλληλογραφίας, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται στον ιστότοπο μας, για να περιγράψετε το πρόβλημα και να αναζητήσετε λύση. Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, τότε εσείς και η Εταιρεία συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διαφωνία ή αξίωση που σχετίζεται με τη χρήση του ιστοτόπου μας ή των υπηρεσιών από εσάς θα επιλυθεί μέσω διαιτησίας και όχι μέσω δικαστηρίου. Επιπλέον, εσείς και η Εταιρεία συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο για να διατάξει παραβίαση ή άλλη κατάχρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Για να ξεκινήσετε μια διαδικασία διαιτησίας, πρέπει να στείλετε μια επικυρωμένη επιστολή που να ζητά τη διαιτησία και να περιγράφει την αξίωσή σας στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Μάρνης αρ. 34, 10432 Αθήνα, Αττικής. Η γλώσσα της διαδικασίας Διαιτησίας θα είναι η ελληνική και ο τόπος διεξαγωγής της θα είναι στην Αθήνα, σε κέντρο διαμεσολάβησης που θα οριστεί από τα μέρη.

Εάν είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικού σήματος (ή εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικού σήματος) και πιστεύετε ότι τα πνευματικά δικαιώματα ή το εμπορικό σήμα του έργου σας έχουν παραβιαστεί, υποβάλλετε την αναφορά σας μέσω email ή έγγραφης ειδοποίησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση zwhoreca@ecorec.gr, περιγράφοντας όσο το δυνατό πιο αναλυτικά την αξίωσή σας.